Interesujące e-booki za darmo ale z możliwością zapłacenia autorowi dowolnej kwoty - do czego zachęcamy!

Najważniejsze informacje

W serwisie NajpierwPrzeczytaj.pl znajdują się książki w formie elektronicznej (e-booki), które możesz pobierać i czytać całkowicie bezpłatnie. Co więcej, możesz je też przekazywać innym osobom i umieszczać w Internecie.

Prosimy, abyś po przeczytaniu każdego pobranego e-booka ocenił go oraz ewentualnie napisał krótką recenzję o nim.

Jeśli Twoja ocena będzie wysoka to, być może, zechcesz docenić autora (lub inną osobę, która udostępniła ten e-book) przez przekazanie mu dowolnej kwoty pieniędzy w formie darowizny. I do tego właśnie nawiązuje nazwa naszego serwisu!

Możliwość łatwego wykonania opisanych powyżej czynności (ocena, recenzja, darowizna) zapewniają odpowiednio opisane odsyłacze (linki) znajdujące się na pierwszej i ostatniej stronie tego e-booka oraz na jego podstronie w serwisie.

Jeśli pobrany z naszego serwisu e-book Ci się spodoba przekaż go swoim znajomym wraz z odpowiednią (pozytywną) rekomendacją. W ten sposób przyczynisz się do propagowania ciekawej twórczości. Takie przekazywanie jest nie tylko dozwolone ale także mile widziane.

E-booki, które są dostępne w naszym serwisie, są w nim umieszczone przez ich autorów, spadkobierców autorów a także przez inne osoby, które mają do tego prawo. Informacja o tym, jak udostępniać e-booki w naszym serwisie jest dostępna tutaj: Publikuj u nas.

Zasady korzystania z naszego serwisu określa: Regulamin.